Co je vyměřovací základ OSVČ

Vyměřovací základ u OSVČ je polovina průměrné měsíční mzdy (příjmu) vynásobená 12. Neboli Dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy. Měsíční mzdou je myšlen čistý výdělek živnostníka po odečtení nákladů.


Vyměřovací základ = (Průměrná měsíční mzda * 12) / 2


Vyměřovací základ OSVČ se používá k výpočtu zdravotního a sociálního pojištění.


>> Sjednejte si k sociálnímu pojištění investiční životní pojištěnísdflkndfs k Co je vyměřovací základ OSVČ

Jste si jistí, že toto je správná definice???


Hanz k Co je vyměřovací základ OSVČ

Vyměřovací základ pro odvod na pojistném na zdravotní pojištění je 50 % z příjmů z podnikání a nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (OSVČ). To vše po odpočtu všech výdajů na ono podnikání.


Zkušenosti a diskuze - Vložte svůj názor

captcha