Má životní pojištění cenu?

Životní pojištění je většinou lidí chápáno špatně. Myslí si, že je to nějaký finanční produkt, který je má zabezpečit na stáři. Je tomu tak i není. Klasická podoba životního pojištění je taková, že má chránit proti následkům smrti. To znamená, že má smysl se pojistit životní pojistkou v případě, že chcete, aby vaše rodina byla v případě vašeho náhlého úmrtí odškodněna.

Je tedy se sám sebe zeptat: "Opravdu si chci pojistit život a nebo si spíš chci spořit na stáří?" Díky tomuto smýšlení pojišťovny přišly s návrhem investičního a kapitálového životního pojištění. To obsahuje rizikovou složku a skládá se i z podstatné části ze složky spořící.

Rozdíl mezi investičním a kapitálovým životním pojištění naleznete zde: Investiční ŽP a kapitálové ŽP. Vlastností IŽP a KŽP je to, že ne vždy bývá jejich spořící složka tak výhodná, jako byste si vkládali peníze do penzijního fondu či na spořící účet. Dost čast však s kapitálovým životním pojištěním, a to je z těch dvou to více konzervativní, zhodnotíte své peníze i s 3% úrokem ročně.

Finančními poradci bývá často IŽP nabízeno agresivněji Je to z důvodu, že za tento typ životního pojištění dostávají větší provizi. Nenechte se tedy přesvědčit, pokud si přejete kapitálové životní pojištění. Na druhou stranu však musím říci, že v době po krizi může být IŽP velmi prozíravá volba, pro lidi, kteří jsou ochotni jít do agresivnějšího způsobu zhodnocení peněz.

Velmi ožehavou otázkou u finančního poradenství je to, zda-li by klient měl dostávat úplné informace o tom, jak vysokou provizi finanční poradce za daný produkt dostane a kolik přesně bude finanční produkt, v tomto případě životní pojištění, celkově klienta stát. Osobně se přikláním k variantě, kdy by měl finanční poradce transparentně doložit veškeré poplatky a šedá místa každého finančního produktu. Pouze za takových podmínek je možné nadále udržet důvěru s klientem.III říká k Má životní pojištění cenu?
3/5/2016 08:55 AM

má smysl!!!


Vložte svůj komentář

captcha